Senada Dengan Surga

Composed by: Joseph S Djafar, Ronald Pangemanan, Bobby Febian

Tuhan Engkau hadir
KuasaNya mengalir
Melawat setiap hati kami

RohMu membebaskan
RohMu membangkitkan
KebesaranMu dinyatakan

Diselamatkan untuk menyembah
Datanglah K’rajaanMu di dunia

Dihadapan tahtaMu
Sluruh jiwa menyatu
Nyanyikan pujian
Senada dengan Surga
Kami datang bersatu
Sembah puji namaMu
Semesta bersuka
Bersama dengan surga

Huuu..uuuuuu…uuuuuuu
Huuu..uuuuuu…uuuuuuu
Senada dengan Surga

Sammy Lauw

Comments are closed.