Mujizat Dalam Bersyukur

Composed by:
Joseph S Djafar, Ronald Pangemanan

 
Bb 
Tangan Tuhan tak  
Eb/Bb 
kurang 
 
panjang
 
F/A 
Untuk s’lalu menolong  
Bb 
hiduku
 
Gm 
Telinga-Nya tak ku
C 
rang 
 
tajam
 
Untuk  
Eb 
mendengar 
 
serua
Bb/F 
 
hati
F 
ku
 
Ada  
Bb 
muj
F/A 
izat dalam  
Eb/G 
bersyu
Bb/F 
kur
 
Engkau  
Gm 
tempat 
 
 
Eb/F 
perlindung
Eb 
anku 
 
 
F 
Tuhan
 
Iman
Bb 
ku 
 
tet
Dm 
ap teguh  
Gm 
dal
F 
am
C/E 
-Mu
 
Kumen
Bb/F 
ang, 
 
kume
F 
nang 
 
bersama-
Bb 
Mu
 
Bb 
Halel
F 
uY
Dm 
ah, 
 
 
Eb 
Hal
Bb 
elu
FGm 
Yah 
 
 
Eb 
 
Bb 
Halel
F 
uY
Dm 
ah, 
 
 
Eb 
Hal
Bb 
elu
FGm 
Yah 
 
 
Eb 
 
F 

© NDC Worship All Right Reserved

 

NDC Worship

Comments are closed.